Medische verklaringen

Sommige instanties (bijvoorbeeld scholen, annuleringsverzekering) vragen bij een ziekmelding een verklaring van de behandelend arts ter bevestiging van de ziekmelding. Dit soort verklaringen mogen niet door de behandelend arts afgegeven worden.

Lees voor verdere informatie KNMG weigeringsbriefje


Kijk op deze site of een verwijzing noodzakelijk is: verwijsafspraken.nl