NO SHOW


Het komt helaas voor dat patiënten niet verschijnen op hun afspraak. Dat is jammer want de betreffende spreekuurplek had voor iemand anders gebruikt kunnen worden.


U moet de afspraak dan ook minimaal 24 uur vantevoren afzeggen. Er kan natuurlijk sprake zijn van overmacht en hier zullen we rekening mee houden.


Wanneer u niet verschijnt of niet tijdig afmeldt zullen we u de kosten in rekening moeten brengen.


Consult (dokter, Verpleegkundig Specialist, assistente)


€ 15,-

Dubbel consult


€ 25,-

Praktijkondersteuner GGZ


€ 30,-


(Deze kosten kunt u niet declareren bij de zorgverzekeraar)