Longfunctieonderzoek

Wat is het doel van het onderzoek?

Bij longfunctieonderzoek wordt gekeken naar een eventuele vernauwing van de luchtwegen zoals die voor kan komen bij aandoeningen als astma, chronische bronchitis en emfyseem.


Het onderzoek:

Met behulp van onderzoek wordt zowel de longinhoud bepaald als de hoeveelheid lucht die u hard en snel kunt uitademen. Hiermee wordt de mate van vernauwing van de luchtwegen bepaald. Longfunctieonderzoek is niet pijnlijk en wordt in het algemeen niet als belastend ervaren. Het onderzoek kan echter wel inspannend zijn, omdat maximale inzet noodzakelijk is.


Voorbereiding:

Stop 12 uur voor het tijdstip van het onderzoek met uw inhalatie-medicijnen. Indien u Spiriva of Onbrez gebruikt moet u 2 dagen voor het onderzoek stoppen met het gebruik hiervan. Graag alle medicijnen die u gebruikt meenemen.

Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen:

1.       Het beantwoorden van een vragenlijst over uw klachten

2. Eventueel een blaastest       

Bij het longfunctieonderzoek krijgt u een mondstukje in de mond en een knijper op de neus om te voorkomen dat er lucht via de neus ontsnapt. U ademt door het mondstukje. Tijdens het onderzoek wordt gevraagd om zo diep en krachtig mogelijk in en uit te blazen. Na het inademen van een luchtwegverwijdend geneesmiddel wordt de test herhaald. Zo kan het effect van het geneesmiddel op de longfunctie worden bepaald.

Het onderzoek duurt ongeveer 40 minuten en wordt uitgevoerd door de praktijkondersteuner