Hart- en vaatziekten

U bent door de huisarts verwezen naar de praktijkondersteuner om een inschatting te maken van uw risico op het krijgen van hart- en vaatziekten.

Een week voor de afspraak moet u uw bloed laten prikken (als dat nog niet gebeurd is). De nierfuncties, het suikergehalte en het cholesterol wordt hierbij gecontroleerd, ook moet u bij de prikster een urinemonster inleveren. Dit wordt gecontroleerd op eiwitten in uw urine, die kunnen duiden op een verminderde nierfunctie.


Tijdens het consult worden onder andere de volgende onderwerpen met u doorgenomen:


- Uw welbevinden

- Bespreken van de laboratoriumwaarden

- Bepalen van lichaamsgewicht en bloeddruk

- Beantwoorden van uw vragen

- Maken van een eventuele vervolgafspraakDe afspraak duurt ongeveer een 20 minuten.