Audiometrie

Bij vermoeden van een gehoorprobleem kan een gehoortest (audiogram) worden afgenomen. De verwijzing voor audiometrie gaat via uw eigen huisarts. De gehoortest wordt verricht door de praktijkassistente. Met een zogenaamde audiometer en een koptelefoon worden korte tonen aangeboden. U wordt gevraagd aan te geven of u dBij vermoeden van een gehoorprobleem kan een gehoortest (audiogram) worden afgenomen. De verwijzing voor audiometrie gaat via uw eigen huisarts. De gehoortest wordt verricht door de praktijkassistente. Met een zogenaamde audiometer en een koptelefoon worden korte tonen aangeboden. U wordt gevraagd aan te geven of u deze hoort. De assistente gaat na hoe zacht het geluid gemaakt kan worden om net gehoord te worden. Beide oren worden afzonderlijk getest.

De meetresultaten worden in een grafiek weergegeven. De uitslag bespreekt met uw huisarts. Bij aanwijzingen van een gehoorprobleem kan u verwezen worden naar de KNO arts of audiologisch centrum.eze hoort. De assistente gaat na hoe zacht het geluid gemaakt kan worden om net gehoord te worden. Beide oren worden afzonderlijk getest.

De meetresultaten worden in een grafiek weergegeven. De uitslag bespreekt met uw huisarts. Bij aanwijzingen van een gehoorprobleem kan u verwezen worden naar de KNO arts of audiologisch centrum.