OUDERENZORG

 

Wie is de specialist ouderengeneeskunde?

Dr Lambers is specialist ouderengeneeskunde. Zij werkt sinds 2023 met de praktijk samen. Zij heeft ruime ervaring met de problematiek van mensen op leeftijd, met verschillende gezondheidsproblemen, die elkaar beïnvloeden en vaak ook met elkaar samenhangen.

 

 

Wat doet de specialist ouderengeneeskunde in de praktijk van uw huisarts?

De specialist ouderengeneeskunde (SO) richt zich op mensen die thuis of in het verpleeghuis wonen, met als doel hen zo lang mogelijk, maar ook zo goed mogelijk, te laten functioneren in hun omgeving. In langdurige samenwerking met uw huisarts, wijkverpleegkundigen en soms ook andere hulpverleners zoals fysiotherapeuten.

Het verschil met de klinisch geriater is, dat die in het ziekenhuis werkt. De geriater kan bestaande problemen analyseren met behulp van alle beschikbare technieken in het ziekenhuis. Meestal wordt u daarna weer naar de huisarts terugverwezen.

De specialist ouderengeneeskunde (SO) werkt ook samen met de geriater en andere specialisten als dat nodig is. Maar niet bij iedereen is onderzoek in het ziekenhuis nodig of wenselijk.

 

 

Problemen waar de SO bij kan worden betrokken:

  • Complexe en chronische lichamelijke aandoeningen, zoals de ziekte van Parkinson, Multipele sclerose, gevolgen van een herseninfarct.
  • Problemen met vallen en niet goed te verklaren achteruitgang in de zelfredzaamheid
  • Geheugenklachten
  • Stemmingsproblemen en veranderingen in het gedrag
  • Vragen rond het levenseinde en de behandeling in de laatste levensfase
  • Vragen met betrekking tot de meest geschikte woonsituatie.
  • Advies over het geneesmiddelen gebruik (polyfarmacie)

 

 

Wat merkt u ervan?

MDO

De samenwerking vindt op verschillende manieren plaats. Er is ongeveer 1 x per maand een Multidisciplinair overleg (MDO) met huisarts, wijkverpleegkundige en specialist ouderengeneeskunde. Daarbij kunnen ook anderen worden betrokken, zoals de fysiotherapeut of de casemanager dementie. In zo’n MDO stemmen alle hulpverleners die bij u betrokken zijn op elkaar af en maken afspraken. U hoort het resultaat van de wijkverpleegkundige of uw huisarts terug. U ziet de SO dan niet zelf.

Consult

De huisarts kan de SO ook vragen u te bezoeken voor een consult. De SO bezoekt u dan (meestal) thuis, of er wordt een afspraak in de praktijk gemaakt. Er vindt een uitgebreid onderzoek plaats, wat ongeveer 1 ½ uur duurt. Het is fijn als daarbij een naaste aanwezig is. Die kan aanvullen en ook de eigen ervaringen met uw functioneren vertellen.

Medebehandeling

Ook kan de SO voor (wat) langere tijd bij uw behandeling betrokken zijn, b.v. voor het instellen op bepaalde medicijnen.

 

 

 

Aanmelding

Vaak zal de huisarts met het voorstel komen om de SO te betrekken en u daarvoor toestemming vragen. Maar als u zelf door de SO wil worden onderzocht kunnen u of uw naaste ook zelf bij de huisarts vragen of het zinvol is om te verwijzen naar de SO.

 

 

 

Kosten

De kosten worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Wel moet u eerst uw eigen bijdrage opmaken.