HUISARTSENPRAKTIJK WILMS

NO SHOW


Het komt helaas voor dat patiënten niet verschijnen op hun afspraak. Dat is jammer want de betreffende spreekuurplek had voor iemand anders gebruikt kunnen worden.


U moet de afspraak dan ook minimaal 24 uur vantevoren afzeggen. Er kan natuurlijk sprake zijn van overmacht en hier zullen we rekening mee houden.


Wanneer u niet verschijnt of niet tijdig afmeldt zullen we u de kosten in rekening moeten brengen.


Consult (dokter, Verpleegkundig Specialist, asssitente) € 15,-
Dubbel consult € 25,-
Praktijkondersteuner € 30,-

(Deze kosten kunt u niet declareren bij de zorgverzekeraar.)